Reklamační podmínky | Kvalitní potápěčská výstroj za dobré ceny – Dobré potápění

 
Registrace
 
 
 
Potápění a dovolená na Bali (ostrov Bali) Škola potápění a potápěčské kurzy – potápění Relax Dive Svatby na Bali

Na úvod » Reklamační podmínky

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Převzetím zboží od prodávajícího (přepravce) souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Jako doklad o záruce (záruční list) je vystaven ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

II.Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud není životnost daná povahou výrobku kratší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. (poškozené, použité, nekompletní atd.) Na služby je poskytována záruční doba 6 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 

III. Záruční podmínky
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a požít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci lze uplatnit na adrese: Potápěčská technika, Drahobejlova 36/1073, 19000 Praha 9. Kupující může reklamované zboží zaslat přepravní službou. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady i původu zboží a reklamace nemůže být vyřízena. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno. Je-li na prodejním (reklamačním) dokladu uvedeno výrobní (sériové) číslo výrobku, lze uplatňovat reklamaci pouze na zboží se stejným výrobním (sériovým) číslem. Při předání dekompresního počítače, je povinností kupujícího vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití uložených dat. Na služby je dle Občanského zákoníku poskytována záruční doba 6 měsíců.

 

IV. Odmítnutí záruky
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, zanedbáním péče o zboží, nadměrným zatěžováním, přírodními živly nebo vyšší mocí, špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nekvalifikovaným zásahem do výrobku.

 

V. Vyřízení reklamace
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může prodávající dohodnout s kupujícím přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první se záruční dobou dle platných směrnic ode dne vyřízení reklamace. Byla-li reklamace shledána neoprávněnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle ceníku. Pokud byla reklamace zaslána přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatňoval-li kupující reklamaci osobně, vyřízená reklamace bude k vyzvednutí v místě reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění od data vyřízení reklamace v hodnotě 10,-CZK/den.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2010 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.